Adatkezelési tájékoztató

 

Üzemeltetői adatok/Impresszum

Üzemeltető, adatkezelő: Oláh Gergely e.v.

Adószám: 68313443-1-43

Nyilvántartási szám: 51566711

Cím: 1117 Budapest, Galambóc u. 10., 2.em. 10.

Panaszkezelés cím: 1117 Budapest, Galambóc u. 10., 2.em. 10.

Szerződés nyelve: Magyar

Elektronikus levelezési cím: info-kukac-sugarzasmero-kolcsonzes.hu

Telefonos elérhetőség: 20 414 4230

Tárhelyszolgáltató: MikroVPS Kft., 1096 Budapest, Sobieski János utca 19-21/A. Telefonszám: +3694200210

1. A tájékoztató célja

Jelen adatvédelmi tájékoztató célja, hogy Oláh Gergely e.v. által a https://sugarzasmero-kolcsonzes.hu/ internetes oldalon alkalmazott adatvédelmi elveket rögzítse, és felhasználói, ügyfelei részére megismerhetővé tegye.

2. A kezelt személyes adatok köre a kapcsolatfelvételi űrlap kitöltése során:

Név (tetszőleges)

Email cím

Telefonszám

Az „Üzenet” rovatban önként megadott adatok és információk

3) Technikai ill. automatikusan gyűjtött személyes adatok:

A Google Analytics elemző cookie engedélyezésével a felhasználó IP címe rögzítésre kerülhet, azonban ezt nem használom fel személyek azonosítására.

4. Az adatkezelés jogalapja, módja és célja

A személyes adatok kezelésére kizárólag célhoz kötötten kerül sor.

 

A honlapon található kapcsolatfelvevő űrlap kitöltésekor megadott adatok kezelésének célja a kapcsolatfelvétel. A kitöltött űrlapról a rendszer a belső, adminisztrátori email címre küld levelet, melyhez csak az Adatkezelő fér hozzá. Az adatkezelés jogalapja a felhasználó aktív beleegyezése a feliratkozó űrlap elküldésével.

Az automatikusan rögzítésre kerülő adatok (pl. IP cím) célja a weboldal és az általam nyújtott szolgáltatások fejlesztése, személyre szabása, új termékek kidolgozása, a felhasználói élmény fejlesztése, személyre szabása. A szolgáltatásaimat, termékeimet egyrészt akként fejlesztem, hogy az megfeleljen az ügyfeleim és a piac elvárásainak és versenyképes maradjon, másrészt igyekszem személyre szabni azért, hogy az minél inkább megfeleljen a te személyes elvárásaidnak, érdeklődésednek, preferenciáidnak. Ezek alapján jogos érdekem kezelni bizonyos technikai adatokat (IP cím) a Google Analytics süti használatával. A sütikről, valamint azok letiltásáról lejjebb, a süti tájékoztatóban olvashatsz.

5. Az adatkezelés és tárolás időtartama

A személyes adatok tárolása a felhasználó azok törlésére vonatkozó kéréséig tart. Az adatkezelés és feldolgozás a 4. pontban kifejtett célok megvalósulásáig tart.Fenti rendelkezések nem érintik a jogszabályokban (pl. számviteli jogszabályokban) meghatározott megőrzési kötelezettségek teljesítését.

6. Személyes adatok továbbítása és feldolgozása

6.1) A személyes adatokat feldolgozó harmadik felek

A https://sugarzasmero-kolcsonzes.hu/ internetes oldal szolgáltatásainak használata során az adatkezelő a felhasználó bizonyos személyes adatait továbbíthatja az alábbi jogi személyek irányába a következő célokból:

 • Tárhelyszolgáltató: MikroVPS Kft., 1096 Budapest, Sobieski János utca 19-21/A
 • Számlázás: Billingo – Octonull Kft., 1085 Budapest, József körút 74. I. em. 6. – továbbítva: számla kiállításához szükséges adatok (teljes név, számlázási cím) és email cím

A felsoroltak mindenben megfelelnek az adatvédelmi előírásoknak (GDPR).  Adatkezelőként mindent megteszek annak érdekében, hogy a velük folytatott együttműködés során a személyes adatok biztonságban legyenek, és illetéktelenek kezébe ne kerülhessenek.

6.2) A fentieken túl a felhasználóra vonatkozó személyes adatok továbbítására kizárólag törvényben kötelezően meghatározott esetben, illetve a Felhasználó kifejezett hozzájárulása alapján kerülhet sor.

7. Felhasználói jogok

Több adatvédelmi jog áll rendelkezésedre annak érdekében, hogy megtudd mi történik az adataiddal és befolyásold azt.

Az adatkezeléssel kapcsolatos hozzáférés joga: Elérhetőségeimen bármikor tájékoztatást kérhetsz arról, hogy miként kezelem személyes adataidat, így különösen az adatkezelés köréről, céljáról, időtartamáról, az adatok forrásáról és arról is, hogy kivel osztom meg, valamint az adatvédelmi jogaidról.A tájékoztatás kérése ingyenes, ugyanarra az adatkörre vonatkozó újabb tájékoztatás kérés esetén azonban már jogosult vagyok költségtérítést kérni.

Az adathelyesbítési jog: Amennyiben az általam kezelt adatok nem felelnek meg valóságnak, kérheted az adataid helyesbítését.

A törléshez való jog: Kérheted, hogy az adataid töröljem, ha

 • az adatkezelés célja megszűnt
 • az adatot a hozzájárulásod alapján kezeltem és azt visszavontad és nincs más jogalapom az adatkezelésre
 • az adatodat jogos érdek alapján kezeltem és sikeresen tiltakoztál ellene
 • az adatkezelés jogellenes
 • a törlést jogszabály előírja
 • gyerekek részére nyújtott internetes szolgáltatáshoz kapcsolódik
 • azt bíróság vagy a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság elrendelte

Az adatkezelés korlátozásához való jog: Kérheted, hogy az adatkezelést korlátozzam, ha

 • vitatod az adatok pontosságát
 • az adatkezelés jogellenes, de ellenzed a törlést
 • az adatkezelés célja megszűnt, de neked szükséges a jogi igényed érvényesítéséhez, védelméhez
 • tiltakoztál az adatkezelés ellen és amíg elbírálják, hogy a jogos érdekem elsőbbséget élvez-e

A hozzájárulás visszavonásához való jog:
Amennyiben az adatkezelés a hozzájárulásod alapján történt, a hozzájárulást bármikor visszavonhatod. A visszavonás előtt történt adatkezelés ettől jogszerű marad, hiszen akkor még élt a hozzájárulásod. Ahogyan arról már korábban szó volt, ugyanazt az adatot egy időben több célból és alapon is kezelhetem. Ha visszavonod a hozzájárulásod, akkor a hozzájárulásodon alapuló célból tovább nem kezeljük. Egyéb célból (pl. jogi kötelezettségeinek teljesítése vagy jogos érdekünk) azonban még továbbra is kezelhetem.

Tiltakozáshoz való jog:
Amikor jogos érdekre hivatkozom az adatkezelés során, jogod van tiltakozni az adatkezelésem ellen. Amennyiben azonban bizonyítom, hogy az adatkezelés okai olyan kényszerítő okok, amelyek elsőbbséget élveznek a te érdekeiddel, jogaiddal szemben, vagy amelyek jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez kapcsolódnak, akkor az adatkezelést folytathatom. Ilyen eset lehet pl. a számlák megőrzése, melyen szerepelnek személyes adataid, de törvényi okokból 5 évig kötelező a megőrzése.


Adathordozhatósághoz való jog: Ha azért kezelem az adataidat, mert hozzájárultál vagy mert szerződésünk teljesítéséhez kell és automatizáltan végzem az adatkezelést, kérheted, hogy az általam kezelt adatokat átadjam neked. Nem akadályozhatom azt, hogy ezeket az adatokat más adatkezelőnek átadd. Sőt, ha kéred, én továbbítom neki.

Amennyiben szeretnéd mélyebben megismerni a téged megillető adatvédelmi jogokat, az ezzel kapcsolatos részletes szabályokat a GDPR 15. – 21. cikke tartalmazza.

Ha élnél valamely fenti jogoddal, akkor az alábbi címek egyikén veheted fel velem a kapcsolatot:

Levelezési cím: 1117 Budapest, Galambóc u. 10., 2.em. 10.

Email: info-kukac-sugarzasmero-kolcsonzes.hu

8. További rendelkezések

8.1) Az adatkezelő kötelezi magát, hogy gondoskodik az általa kezelt személyes adatok biztonságáról, megteszi azokat a technikai intézkedéseket, amelyek biztosítják, hogy a felvett, tárolt, illetve kezelt adatok védettek legyenek, illetőleg mindent megtesz annak érdekében, hogy megakadályozza azok jogosulatlan megsemmisülését, felhasználását vagy megváltoztatását.

8.2) Az adatkezelő fenntartja a jogot, hogy jelen nyilatkozatot a felhasználók értesítése mellett egyoldalúan módosítsa. Az adatkezelő jelen adatvédelmi nyilatkozat módosításairól szóló tájékoztatást közzéteszi a https://sugarzasmero-kolcsonzes.hu/ weboldalon. A módosítás hatályba lépését követően a felhasználó a szolgáltatás használatával, ráutaló magatartással tudomásul veszi a módosított nyilatkozatban foglaltakat.

Jogorvoslattal élhet

Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság

posta cím: 1530 Budapest, Pf.: 5.

cím: 1125 Budapest Szilágyi Erzsébet fasor 22/c

Telefon: +36 (1) 391-1400

Fax: +36 (1) 391-1410

URL: http://naih.hu

 

 

 

 

Cookie (süti) tájékoztató

Információt kaphatsz arról, hogy a https://sugarzasmero-kolcsonzes.hu bizonyos látogatói adatok automatikus gyűjtésére milyen cookie-kat, azaz sütiket és hasonló követő technológiákat használ. Tájékozódhatsz arról is, hogy milyen módon tudod elfogadni vagy visszautasítani a sütiket, valamint hogy hova tudsz fordulni bővebb információért.

Mi az a süti (cookie)?

A süti az a szövegfájl, amely a számítógépére kerül, amikor egy weboldalra látogatsz. A sütik használata a weboldal működtetéséhez vagy működésének hatékonyabbá és kényelmesebbé tételéhez, valamint jelentések lehívásához, látogatottság elemzésére szolgál. Annak érdekében kerülnek tárolásra, hogy meghatározott beállítások elmentésével számítógéped és a weboldalunk közötti információcserét megkönnyítsék.
A weboldal tulajdonosa (jelen esetben a Oláh Gergely e.v.) által elhelyezett sütiket “belső sütiknek” nevezzük. Azokat a sütiket, amelyeket nem a weboldal tulajdonosa helyez el, “külső sütiknek” nevezzük, melyek lehetővé teszik a külső szolgáltatások vagy funkciók futását a weboldalon vagy a weboldalon keresztül (pl. elemzés, hirdetés és videók). A külső sütiket használó felek felismerhetik számítógépedet, amikor meglátogatod a szóban forgó weboldalt, valamint ha bizonyos más weboldalakat is meglátogatsz.

A cookie-k használatáról

A sütiket elsősorban a felhasználók minél magasabb színvonalú kiszolgálása érdekében használom. Segítségükkel bizonyos adatok gyűjthetők a https://sugarzasmero-kolcsonzes.hu weboldalának látogatóiról. Ebbe beletartozhat a számítógépük IP-címe, a böngészőjük típusa és képernyőjük felbontása, valamint bizonyos viselkedési és beállítási adatok, például a nyelvi beállítás, vagy az az információ, hogy mely oldalakat látogatták meg és mennyi ideig tartózkodtak ott.

Ezek az adatok lehetővé teszik számunkra, hogy  jobb használhatóságot biztosítsunk azáltal, hogy megértjük, hogy a látogatók miként használják weboldalunkat. Ugyanakkor az adatgyűjtés nem teszi lehetővé az adatkezelő, és/vagy a honlap tulajdonosa számára, hogy a látogatók személyazonosságát megtudja.
Ha a weboldallal kapcsolatos cookie beállításaidon kívánsz módosítani, esetleg azokat törölnéd, akkor azt a web elérésére használt böngésződnek beállításainál teheted meg, ugyanis a cookie-k a felhasználó gépén és nem a weboldal tulajdonosánál kerülnek tárolásra. Kérjük vedd figyelembe, hogy ha visszautasítod oldalunk sütijeit, akkor bizonyos funkciók nem lesznek elérhetőek a weboldalon.

A különböző sütik és feladataik

https://sugarzasmero-kolcsonzes.hu/ (belső sütik)
Ezek a sütik segítik a honlap teljesítményét és funkcionalitását, de nem feltétlenül szükségesek a működéséhez. Ugyanakkor az ilyen sütik nélkül bizonyos funkcionális elemek nem lesznek elérhetők.

Elemzési sütik  – Google (külső sütik)
A honlap által használt statisztikai eszköz a Google Analytics. Ezek a sütik összesített formában gyűjtenek adatokat annak érdekében, hogy megértsem, miként használják a látogatók a weboldalt. Ha többet szeretnél tudni a Google Analytics-ről, látogasd meg Google vonatkozó weboldalát: https://www.google.com/analytics/learn/privacy.html

Egyéb külső sütik
A honlaphoz kapcsolva a Facebook is alkalmaz sütiket tartalmaik megjelenítéséhez. Ha be vagy jelentkezve a Facebookon, akkor a sütik segítségével regisztrálják látogatásod honlapunkon, melynek az a célja, hogy később számodra érdekes, személyre szabott hirdetések jelenhessenek meg a Facebook oldalán.

Hogyan törölheted a sütiket, és hogyan tilthatod le azokat

Amennyiben a fentiek alapján nem szeretnéd, hogy sütiket használjon a weboldal, letilthatod azokat. A letiltás böngészőfüggő, és különböző módon történhet. A legnépszerűbb böngészőkben a letiltást mikéntjéről az alábbi linkeken szerezhetsz tudomást:
Google Chrome: https://support.google.com/chrome/answer/95647?hl=hu-hu&p=cpn_cookies
Firefox: https://support.mozilla.org/hu/kb/sutik-informacio-amelyet-weboldalak-tarolnak-szami
Internet Explorer: https://support.microsoft.com/hu-hu/help/17442/windows-internet-explorer-delete-manage-cookies
Safari: https://support.apple.com/hu-hu/HT201265

Amennyiben nem tiltod le a sütik használatát a fent jelzett módokon, akkor elfogadod, hogy az oldal böngészésével sütik tárolódnak a böngésződben. Amennyiben letiltod azokat, kérlek vedd figyelembe, hogy az oldalon nem biztos, hogy minden funkció elérhető lesz, illetve az oldal teljesítménye is gyengülhet.

Honnan kaphatsz több információt?

Ha további kérdésed van a sütikről, a Kapcsolat menüponton keresztül, vagy telefonon érdeklődhetsz.